دسترسی تمام مردم جهان به اینترنت و گسترش روابط الکترونیکی از طریق وب سایت ها، باعث به وجود آمدن تجارتی پر سود و بدون محدود های جغرافیایی و مکانی و فیزیکی شده است. در طراحی سایت هایی که امروزه کار تجارت را انجام می دهند، جذب مخاطب و مشتریان تبدیل به رقابتی برای کسب درآمد در اینترت شده است.
مهمترین مزایای تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک را این موارد می توان داست:

  1.     حذف محدودیت های مکانی و زمانی
  2.     کاهش هزینه های تولید
  3.     افزایش درصد فروش
  4.     دسترسی آسان به اطلاعات لازم
  5.     جهانی شدن تجارت
  6.     کاهش هزینه های معملاتی و زمان انجام کار
  7.     حذف دلال ها و واسطه ها


امروزه علم طراحی سایت از تمام این مزیت ها استفاده کرده و وب سایت هایی با بهترین و بیشترین بازدید در زمینه تجارت آن وب سایت طراحی می نمایند؛ تا منجر به کسب و کار الکترونیک از طریق طراحی سایت های شرکت ها شوند.